Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Donát emléknapja - augusztus 7.

A sárkányölő és a villámlégiós

Donát nevének egyik jelentése ‚Istentől született’ (a Deo natus), a másik pedig‚ ajándékba adott’ (dono datus).

Szent Donát Julianus császárral együtt nevelkedett és tanult. Amikor Juliánus császár lett és elhagyta hitét, megölette Szent Donát apját és anyját; Donát pedig elmenekült Arezzo városába, Hilarius szerzetes mellé. Gyógyulások és szabadulások történtek imája folytán. Több tisztátalan lelket kiűzött. Theodosius császár leánya is az ő közbenjárására szabadult meg a gonoszlélek befolyása alól. Az Evangéliumok szabadulástörténeteihez hasonlóan itt is párbeszéd alakul ki a tisztátalan lelkek és az imádkozó szent között.

A „sárkányölő” szentek egyike: egy mérgezett forrást imával akart megtisztítani. Félelmetes sárkány tört ki belőle. Donát a korbácsával rávágott, (másutt a pofájába köpött) és így győzte le. Újra az Úrhoz fohászkodott, és a forrásból eltűnt a méreg. Máskor imájával forrást fakasztott, aszály idején pedig esőért imádkozott. Mindenki bőrig ázott, csak ő maradt száraz.

Amikor Donát püspök lett, a legenda szerint a szentmisén a pogányok hirtelen támadása miatt összetört a szent kehely. Donát felszedte a kehely darabkáit, imádkozott és eredeti formájára visszaállította. Egy kis darabka hiányzott a kehelyből, amit az ördög rejtett el: ez volt a bizonyság a csodára. A pogányok látván ezt vagy nyolcvanan megkeresztelkedtek.

Egyszer halottat vittek a temetőbe, akinek régen adóssága volt, amit márt már kifizetett. Egy ember jogtalanul követelte az összeget az özvegyétől. Az özvegy Szent Donát segítségét kérte. Donát imájára a halott felült, bizonyította, hogy kifizette a tartozást és széttépte az adóslevelet. Aztán azt kérte: „Atyám, altass el újból.” Ő pedig: „Fiam, mostantól fogva nyugodjál békében!”- Jelezvén, hogy a földi halál csak út az örök élet felé, amitől félni kell az a bűn és az örök halál.

Szent Donát és Hilarius Quadratianus prefektus idején halt vértanúhalált 380.körül.

Donát, Sixtus és Urunk színeváltozása ünnepekor a szőlőérés kiváló jelkép. Népi hagyományainkban valószínűleg két Donát nevű szent kultusza keveredik.. Szintén Donát a legenda szerinti „villámlégió” tagja, aki 140-ben született Rómában. Marcus Aurelius császár seregében harcolt, járhatott Pannónia területén is. Imájára válaszul vihar mentette meg seregét. Keresztény hitéért ő is mártírhalált halt. A legenda szerint 1652-ben az ereklyéjét Münstereifelbe kísérő papot villámcsapás érte, mégis sértetlen maradt. Sok harangot Szent Donátnak szenteltek..

Ehhez kapcsolódik a csókakői Szent Donát szobor kalandos története:

https://www.feol.hu/.../melyik-az-igazi-a-ket-szent.../

A székesfehérváti Szent Donát-kápolna történetéhez is kapcsolódik:

https://www.facebook.com/FMLeveltar/posts/1240920706252420

Egy rejtett attribútum Kőszeg Szent Donát tiszteletében, és újabb érdekességek a villámlégió vértanújáról::

https://www.vaol.hu/.../szent-donat-vedd-meg-a-tajat.../

A kép: Leonardo da Vinci festménye