Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog Griesinger Jakab emléknapja - október 11.

Az üvegfestészet mestere, aki a felebaráti szeretet és az engedelmesség gyakorlását többre értékelte művészi munkáinál.

Tehetős ulmi molnár második gyermeke volt. Lehetősége volt tanulni, és végül üvegfestészet vonzotta, amelynek mestere lett. 1432-ben Rómába zarándokolt. Életgyónást végzett, majd pénze fogytán négy évig katonaként szolgált. Capuában házmester volt egy jogtudósnál, majd észak felé utazott. Bolognában különösen a San Domenico-templom vonzotta, gyakran imádkozott Szent Domonkos sírjánál. Jelentkezett a Domonkos-rendbe laikus testvérnek, „Német Jakab testvér” néven említik a krónikák. A konyhában és a templomban, valamint a betegápolásban segédkezett, a pestisjárvány idején is. „Aki látta, hogyan ápolta a betegeket, egyetért azzal, hogy lobogott benne a szeretet és a jóság. ” Elöljáróinak engedelmeskedve később tanult mesterségét, az üvegfestészetet folytatta. 1463-ban megbízták, hogy a San Petronio-templom hat nagy kerek ablakába illesszen négyszögletű címerképeket. A jegyzők egyesületi kápolnájának üvegablakait, és a San Domenico homlokzatának nagy rózsaablakát is Jakabnak tulajdonítják. Részt vett a színek és az oszlopfők megtervezésében is. 1468-ban ő készítette az ablakok tervrajzait. Festőként, kovácsként és lakatosként is tevékenykedett.

A felebaráti szeretet és az engedelmesség gyakorlását többre értékelte művészi munkáinál. Türelméről, szelídségéről, vezeklőkészségéről, imádságos lelkületéről is megemlékeznek.

„A San Petronio napfényben még ma is ragyogó üvegablakainál nem csekélyebb jelentőségűek a századok távlatából felénk sugárzó erényei, melyek az isteni világosságot és erőt hirdetik.”

Néhány alkotása itt is megtekinthető:

http://churchesofvenice.com/bolognasanpet.htm

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1011.html

A róla készült üvegképen:

https://soul-candy.info/wp.../uploads/2016/04/image-8.jpeg