Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Faustina emléknapja - október 5.

“Jézusom, bízom Benned!”

A lengyelországi Łódź melletti Glogowiec faluban egy tízgyermekes család harmadik gyermekeként született 1905. augusztus 25-én. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szeretet, az engedelmesség, és az emberi nyomor iránt való érzékenység jellemezte. Kisiskolás korától gazdag családoknál cselédkedett.

Húszéves volt, mikor szülei akarata ellenére belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. Maria Faustina nővérként 13 évig szolgált mint szakács, kertész és portás. Egyszerűen, engedelmesen élt, az Istennel való bensőséges egységet kereste. Ifjúkorától következetesen törekedett arra, hogy szent legyen, és együttműködjön Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét fölajánlotta áldozatként a bűnösök megmentésére.

Korunk kiemelkedő misztikusa lett. Vízióban látta az Irgalmas Jézust, Jézus sebeit, a Gyermek Jézust, a Feltámadt Jézust, a Szűzanyát, a Szent Családot és Szent Borbálát. Álmában látta Kis Szent Terézt, aki megmondta neki: “Szent leszel, miképpen én.” A pokolról való látomása után szüntelen imába kezdett a szenvedő lelkek megmentéséért. Nevéhez kapcsolódik az Irgalmas Jézus ábrázolása fehér ruhában, egyik kezét áldásra emelve, másik kezével megérintve a szíve táján szétnyílt ruháját, ahonnan két fénysugár tört elő: egy fehér és egy piros. Az Üdvözítő arra kérte a nővért, készítsen róla egy festményt így a következő aláírással: “Jézusom, bízom Benned!”

Neki adatott meg először az isteni irgalmasság rózsafüzére, és az isteni irgalmasság vasárnapjának felvetése is. Naplóját 1981-ben jelentették meg először. Harminchárom évesen halt meg 1938. október 5-én.

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére:

Bevezetés:

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

Nagy szemekre:„Örök Atya! Felajánljuk Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért."

Kis szemekre:„Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

Befejezésre (háromszor):„Szent Isten, Szent, Erős Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

Forrás: https://metropolita.hu/2017/06/jezusom-bizom-benned/

A kép forrása:

https://www.magyarkurir.hu/.../bekerul-az-altalanos-romai...