Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Alacoque Margit Mária - október 16.

"Isteni szívem annyira szereti az embereket és téged kiváltképpen,hogy szeretetének tüzét már nem zárhatja magába."

Szent Alacoque Margit Mária, Jézus Szívének bizalmasa, egy francia vidéki lány volt. Ötéves korában hallott először szerzetesnőkről, és egy kis kápolnában, Úrfelmutatás közben felajánlotta magát Istennek. Nyolcévesen, apátlan árvaként a klarisszák kolostorába került, ott tanult meg írni-olvasni, és itt járulhatott először első áldozáshoz. is. Tízévesen gyermekbénulással esett ágynak, majd 4 év múlva csodálatos módon hirtelen felgyógyult, miután a Szent Szűznek ajánlotta fel magát. Szegény rokonként szinte rabszolgája volt egy családnak, majd édesanyját kellett ápolnia. Férjhez adták volna, az Úr azonban egészen magának akarta őt. Eszébe jutott fogadalma. Vívódott, vezekelt, féltette szabadságát, szolgálta a szegényeket, a katekizmusra oktatta a majorságbeli gyerekeket. Saját életrajzírása szerint „szeretett örülni és szórakozni, kiegyensúlyozott volt, és bár szenvedni kívánt, hogy hasonló lehessen Krisztushoz, de érzékei egészségesek voltak, természetesen irtózott a fájdalomtól és a megpróbáltatásoktól.”Végül  23  évesen lépett be Parayba a vizitációs nővérekhez. Istenbe merültsége, látomásai miatt sok próbának alávetették- ez rendszerint megaláztatásokat jelentett. Egy ízben a kolostor szamarait kellett őriznie, máskor sajtot tettek a tányérjára, amitől gyermekkora óta viszolygott vagy ügyetlensége miatt korholták.

Szentségimádás alatt Jézus Alacoque Szent Margit Mária vizitációs nővérnek ezt monda: "Isteni szívem annyira szereti az embereket és téged kiváltképpen,hogy szeretetének tüzét már nem zárhatja magába." A fiatal apáca befogadta a látomásokat, és gyóntatójával, De la Colombiere jezsuita atyával együtt mindketten felajánlották magukat Jézus Szívének, majd nagy lelkesedéssel kezdték a Szent Szív ájtatosságát terjeszteni. Sok támadás érte, Ő maga nem is érte meg ez új ájtatosság egyházi jóváhagyását . Halála napját előre megmondta, s megnevezte a két újoncnőt is, kiknek karjai közt a szentségekkel megerősítve örökre „elmerült Jézus Szívében”. - A jelenések színhelye, az oratórium alá temették.

Értékes könyv Szent Alacoque Margit Máriáról:

http://www.szit.ppek.hu/konyv/jean_ladame_jezus_szive_apostola_alacoque_margit_maria_elete/

A Jézus Szíve tisztelet megnyilvánulási formái: az engesztelés, a viszontszeretet, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. Kerülni kell, hogy az ájtatosság elszakadjon a teljes Istenembertől, és csak a szívre, mintegy jelképre irányuljon!

9 első péntek:

A cél a bensőséges eucharisztikus találkozás gyümölcse: az elmélyülő találkozás Jézussal. A szívek találkozása.

Jézus Szíve ünnepe:

„Látok ma sok embert, akik az ár szélén úsznak lassan, és fenn is akadnak ilyen-olyan okok miatt, és egy bizonyos körön belül forgolódnak csak. És közöttük van nagyon sok papi lélek is. Ha imáinkkal, engesztelésünkkel megtaszítjuk őket egy kicsit, magával fogja sodorni őket is ez az ár a Szentháromság Szívének mérhetetlen óceánja felé.”

Június hónap: Jézus Szíve litániá http://oratio.hu/l-jezus01.php

Alacoque Margit Mária önfelajánló imája:

https://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=1382

A Szent Szívről való látomás leírása:

https://metropolita.hu/2017/05/alacoque-szt-margit-a-szent-sziv-latomasa/

Jézus Szívének tiszteletéről:

http://www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/aktualis-gondolatok/JezusSzentSziveTisztelete.pdf

A kép forrása:

https://imalanc.ro/w/alacoque-szent-margit-maria-oktober-16/