Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Halottak napja, november 2.

„Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik”

Ezen a napon az elhunytakra emlékezünk. Hitünk szerint a földön küzdő egyház (Ecclesia militans) tagjai imádkozhatnak a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért (Ecclesia patiens), hogy a tisztítóhelyről kiszabadulva eljussanak az üvdösségre, Isten közelébe. A küzdő, szenvedő és dicsőséges Egyház közössége képezi a szentek egyezségét.

Mindenszentek napját a Cluny apátja, Odilo (994–1049) kezdeményezte. Életrajzírója, Jotsaldus közli a következő legendaszerű elbeszélsét: egy aquitániai zarándok egy szigeten remetével találkozott. A remete közölte vele, hogy azon a szigeten lángok törnek elő, a lángokban pedig emberek lelkei szenvednek, és démonok kínozzák őket. A clunyi szerzetesek imádságai azonban kiszabadíthatják ezeket a lelkeket. A Jotsaldus történetében szereplő zarándok Clunyben elmondta a történetet Odilo apátnak. Az apát ezek után elrendelte, hogy a Mindenszentek utáni nap legyen a halottakért való imádkozás napja, amikor szentmisét mutatnak be értük zsoltárokkal, és a szegényeknek alamizsnát adnak.
Odilo apát Szent István királyunkkal is levelezett.

Imádság megholtakért: https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=38

A legendát lásd http://www.deutschlandundeuropa.de/38_99/jahrtaus.pdf latinul és Imo Eberl német fordításában29. o.
Magyar összefoglalását H. M. Mi és ők. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/9501/ 112. o.