Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Skóciai Szent Margit emléknapja - november 16. Szent András hava

Magyar – angol – skót kapcsolat

A 11. század elején Anglia Nagy Knut, dán király uralma alá került. Az angol uralkodócsalád két tagja, Edvárd és Edmund hercegek ekkor a kontinensre utaztak, és eljutottak Magyarországra. Edvárd feleségül vette a német császár rokonát, Ágotát, és gyermekeik születtek: Margit – a későbbi szent – valamint Edgar és Krisztina. Edvárd felesége egyes források szerint a magyar király lánya volt. Erre épül az elmélet, hogy Szent István király volt Skóciai Szent Margit nagyapja. István rokonságban állt a német császárral, hisz felesége, Gizella testvére volt II. Henrik német császárnak. Más elmélet szerint azonban Edvárd felesége, Ágota III. Henrik császár unokahúga volt.
Edvard és gyermekei később visszatértek Angliába. Mikor Hódító Vilmos 1066-ban elfoglalta Angliát, Margit elhagyta a királyságot, és Skóciába jutott. Ott feleségül ment III. Malcolm skót királyhoz. (Shakespeare, Macbeth c. drámájából is szerepel Malcolm.)
A hagyomány szerint Margit megszelídítette vadóc férjét. A lakoma végén jó bort szoláltatott föl, hogy az asztaltársak megvárják a hálaadó imát. Margit alapította a dunfermline-i apátságot, segítette a szenvedőket. 1093-ban halt meg, november 16-án.

A 13. században avatták szentté. A legenda szerint földi maradványait nem tudták tovább vinni férje sírboltja előtt. Akkor haladtak tovább, miután Malcolm maradványait is kiemelték, és Margitéi mellé helyezték azokat. A legenda érezteti, hogy Margit maga mellé vette férjét a szentségben. Magyarországon Mecseknádasd közelében él Skóciai Szent Margit tisztelete, emlékezete.


Lásd: https://epitettemlekek.hu/varak/baranya-megye/reka-var-mecseknadasd/
https://archiv.katolikus.hu/szentek/1116.html
Kép: középkori családfa ábrázolásán

https://www.bl.uk/IllImages/Kslides%5Cmid/K066/K066607.jpg