Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Timóteus és Szent Titusz emléknapja - január 26. Boldogasszony hava

"Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt"

Szent Timóteus és Szent Titusz Barnabás mellett Szent Pál két hűséges görög tanítványa, munkatársa és barátja volt. Később Timóteus Efezus első püspöke, Titusz pedig Kréta püspöke lett. Három levél szól hozzájuk, melyekből kirajzolódik szeretetteljes kapcsolatuk.

Timóteus mindenütt előkészítette Pál munkáját. A fogságban is kitartott mellette. Pál gondoskodóan atyai tanácsokkal látta el: ,,Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori rosszulléted miatt egy kevés bort is'' (1Tim 5,23) – ami az ottani éghajlat és a higiénés körülmények miatt volt érthető. A halálra készülő Pál utolsó levelében így ír Timóteusról: ,,Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben'' (2Tim 3,10--11).Személyesen hívja római börtöncellájából: ,,Gyere, siess mielőbb!... Köpenyemet Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamen tekercseket'' (2Tim 4,9.13).

Titusz Pál követeként békét teremtett a korinthosziak között, majd Krétába került. Ő alapíthatta Dalmáciában az első keresztény közösségeket. Pál egy ízben utazási tervét is megváltoztatta, hogy vele személyesen ápolhassa a kapcsolatot:

„Amikor Troászba érkeztem Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár a kapu nyitva volt előttem az Úrban,13nem volt nyugalma lelkemnek, mert nem találtam ott Títusz testvéremet, azért búcsút vettem tőlük, és Makedóniába mentem.” (2. Kor. 2,12-13.)

Gyakran a testvéri szeretet nyújt vigaszt és erőt a legnehezebb helyzetekben is :

„Mert amikor Makedóniába érkeztünk, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféle szorongatást szenvedtünk: kívül harcok, belül félelem.
De Isten, aki megvigasztalja a megalázottakat, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével;7sőt nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel megvigasztalódott köztetek, mert elbeszélte nekünk vágyódásotokat, sírásotokat, buzgólkodásotokat érettem, úgyhogy még jobban megörültem.”

A Szent Pál és tanítványai, apostoltársai között lévő kapcsolat mélyen lelki, személyes és szívélyes. Nemcsak a közös cél köti őket össze: egymással, egymásért gyakorolják a krisztusi szeretetet, amiről a világ megismerte őket, mint Krisztus követőit.


https://archiv.katolikus.hu/szentek/0126.html