Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Ágota emléknapja -február 5. Böjtelő hava

„Szent és kész elmét, az Istennek tiszteletet és a hazának szabadulást!”

A magyar keresztnév a görög Agátha névből alakult ki, mely tökéletesen jellemzi őt: jó, nemes volt és tiszta szívű. Sok középkori legenda Karthágóhoz köti, valójában Catania városában élhetett, Szicília szigetén. 250 -ben halt meg Decius császár keresztényellenes rendeletei idején. Rövid életéből zinte csak mártírhalálának történetét ismerjük. Tudjuk, hogy szép volt, fiatal és előkelő. Ez azonban nem védte meg őt, sőt inkább a figyelem középpontjába helyezte: felkorbácsolta Quintianus helytartó aljas vágyait. Mivel a lány hűséges volt Krisztushoz, semmilyen eszközzel nem tudta őt élvezetének szolgájává tenni. Foglyul ejtették, bordélyházba hurcolták, de ő megőrizte józan döntési képességét, és semmilyen rettegés nem akadályozta meg, hogy ellenálljon. Bíróság elé állítva, bebörtönözve és megkínozva a ruháitól megfosztott, és megkínzott Krisztus szenvedése állhatott előtte példaképpen. A legenda szerint egy éjjel, nem sokkal halála előtt, Szent Péter jelent meg a cellájában, és meggyógyította fájdalmas mellsebét. Temetésekor pedig egy századnyi angyal hozta a sírjára azt a márványtömböt, melynek a felirata az esztergomi bazilika régi bejáratába vésve fohászként jelenik meg:

„Szent és kész elmét, az Istennek tiszteletet és a hazának szabadulást!”

MENTEM SANCTAM † SPONTANEAM † HONOREM DEO † ET PATRIAE LIBERATIONEM IGNIS A LAESURA PROTEGE NOS AGATHA PIA.

Szent elméje, azaz tiszta szíve, lelke volt. Ennen magát szabad akarattal adta az mártíromságra, Istennek mindenben tisztességet adott és hazájának szabadulást tett.”

Ld. még:

http://mek.oszk.hu/04600/04656/html/unnepiki0038/unnepiki0038.html

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0205.html

 

A kép:

Alessandro Turchi festménye: Szent Péter és egy angyal meglátogatja Szent Ágotát a börtönben