Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A Páduai Szent Antal-társszékesegyház búcsúja

Július 16. 10 órától

Június 16-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor lesz templomunk búcsúja. A búcsúi szónok Msgr. Kovács Péter, pápai káplán, püspöki helynök, gyulai esperesplébános atya lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!